Renovatie van een appartement in de oude stad
Werk Renovatie van appartementen
Abonnee Particuliere klant
Bouwfasen Schetsproject, hoofdproject, werkproject, auteursbegeleiding
Rol in het project Auteur, projectmanager en auteursbegeleiding: interieurarchitect Merle Eek
Het gebouw werd gebouwd in 1934
Renovatiejaar 2020